Tags voor deze pagina:
MRDH

TotallyTraffic-les ‘Jouw Route… Jouw Keuze’ op Het Olympia College in Rotterdam

Tijdens een week vol verkeersactiviteiten op Het Olympia College in Rotterdam wordt ook de TotallyTraffic-les ‘Jouw Route…Jouw Keuze’ aan de ISK-leerlingen aangeboden. Tijdens deze les wordt met de leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn, stilgestaan bij verkeerssituaties rond de school en verkeersregels in Nederland. Ook het eigen verkeersgedrag en welk effect dit gedrag heeft op de eigen verkeersveiligheid en die van anderen zal aan bod komen. De les wordt namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag uitgevoerd door verkeersleerkrachten van Wittenberg-Verkeerseducatie.

De activiteit vindt hier plaats: Het Olympia College, Olympiaweg 395, 3078 HT Rotterdam