Tags voor deze pagina:
MRDH

Ontwerperscafé GOW30 namens provincie Zuid-Holland

Op woensdagmiddag 20 september 2023 vindt het Ontwerperscafé plaats. Hierin worden twee actuele ontwerpopgaven uit een gemeente besproken waarbij een GOW 30 inrichting wenselijk. Hiervoor zijn we nog op zoek naar actuele casussen. De ontwerpopgave moet in het afwegingskader 30 km/h een GOW-inrichting als uitkomst geven en nog in een fase verkeren waarin er nog geen definitief plan ligt. De oplossingen die we met elkaar deze middag bedenken, moeten redelijkerwijs niet geblokkeerd worden door een reeds gemaakte keuze. Indien de mogelijkheid zich voordoet, zal CROW-Fietsberaad vooraf met u de locatie ter plekke bekijken, zodat met een -beperkte- kennis van de plaatselijke situatie, beter kan worden meegedacht en geadviseerd tijdens het ontwerperscafé. Indien u een ontwerpopgave indient, dan neemt Wim Salomons contact met u op om de verdere aanpak door te nemen. Bij hem kunt u ook terecht voor verdere vragen. Mochten er meer dan twee casussen ingediend worden, dan kiest CROW-Fietsberaad twee casussen uit die behandeld worden.

De aanvangstijd van de bijeenkomst is 13.00 (inlooptijd vanaf 12.30 uur) en de eindtijd is tussen 16.00-16.30 uur.

Klik hier om u aan te melden.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd en begeleid door Wim Salomons (verkeerskundig adviseur en actief lid van CROW-Fietsberaad), Stan Wolters en Mark van Gurp (CROW-Fietsberaad). Er is plaats voor 12 gemeenten om deel te nemen (één deelnemer per gemeente) en we behandelen 2 casussen (bij voorkeur twee deelnemers vanuit de gemeente met casus).

Wanneer u een complexe verkeerssituatie met een GOW30 in uw gemeente heeft, en waar tot op heden moeilijk een oplossing voor te vinden was en waar voornamelijk de fietsvoorzieningen om verbetering vraagt, klik dan hier om uw casus aan te melden.

Bij aanmelding ontvangt u circa een week voor aanvang van de bijeenkomst een bevestiging van deelname aan de bijeenkomst. In dezelfde bevestigingsmail ontvangt u ook alvast beknopte informatie over de ontwerpopgaven, met de vraag om hier vooraf een blik op te werpen.

De bijeenkomst vindt hier plaats: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AL Den Haag