Tags voor deze pagina:
Midden-Holland

Mono zakelijk medewerkers gemeente Zuidplas

Om de medewerkers van de gemeente Zuidplas te wijzen op het belang van MONO op de fiets plakt de wethouder mobiliteit stickers op de vloer bij de fietsenstallingen bij het kantoor en bij het afvalbrengstation. Om te verduidelijken waarom de stickers daar geplakt worden en wat MONO inhoudt, is er een kort filmpje gemaakt met een uitleg. Dit filmpje komt om 12 uur beschikbaar voor de medewerkers op intranet. Daarnaast gaat de wethouder MONO sleutelhangers uitdelen in de organisatie om extra aandacht te vragen voor MONO.

De activiteit vindt hier plaats: Fietsenstallingen bij het kantoor en het afvalbrengstation van de gemeente Zuidplas