Tags voor deze pagina:
MRDH

Fietssymposium voor beleidsmakers

Op 13 oktober 2022 organiseren provincie Zuid-Holland de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) een fietssymposium voor beleidsmakers van gemeenten en andere overheden in Zuid-Holland.

Wat doen andere gemeenten en wegbeheerders op het gebied van fietsdata, verkeersveiligheid of fietsstimulering? Deze vragen staan centraal op het fietssymposium op 13 oktober a.s. Door elkaar te ontmoeten, elkaar te vertellen wat we al doen en elkaar daarmee te inspireren willen we ervoor zorgen dat we in Zuid-Holland meer en veiliger fietsen.

Voor wie?
Beleidsmakers van gemeenten en andere overheden in Zuid-Holland

Wanneer?
Donderdag 13 oktober 2022 van 13.00 tot 18.00 uur 

Waar?
Vernieuwde Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Gratis aanmelden?
Dat kan op onze eventsite

Dit symposium hebben we georganiseerd samen met Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Door andere gemeenten te ontmoeten en elkaar te vertellen wat we doen, kunnen we er samen voor zorgen dat we in Zuid-Holland meer en veiliger fietsen!

Amanda Vlieger en Ronald Haverman zullen in de nieuwe evenementenhal van de provincie het gesprek aangaan met de deelnemers over het belang van fietsen en de rol van de overheid. Ook zullen zij vanuit hun eigen rol ervaringen delen over de fiets en deelmobiliteit.  
 
Ook zijn er verschillende deelsessies. Jeroen Steenbakkers van Argaleo en Rinse Gorter van Gemeente Den Haag vertellen waar we landelijk staan met de verzameling van fietsdata. Arjen Klinkenberg van de Fietsersbond zal een toelichting geven op de door hen ontwikkelde Safety Performance Index en hun scores van het fietsroutenet in Zuid-Holland. Liselotte Rasch, trainee bij provincie Zuid-Holland is gedragseconoom en ze zal aan de hand van de gedragsprincipes en praktijkvoorbeelden voor fietsstimulering in gesprek gaan met de deelnemers over kansen voor fietsstimulering.