Tags voor deze pagina:
Doe mee

Sportverenigingen

Aanmeldformulier deelname sportvereniging

Hartelijk dank dat ook u zich wilt inzetten voor meer veilige verkeersdeelname. Hieronder geeft u aan op welke manier u dat wilt doen.
 • Meedoen in 2020

  Alleen sportverenigingen in de zuidelijke helft van de provincie Zuid-Holland kunnen in 2020 deelnemen.
 • Staat jouw gemeente niet in de lijst? Dan kan je dit jaar niet meedoen. Laat ons weten dat je geïnteresseerd bent door een mail te sturen naar sport@rovzh.nl.
 • BOB campagnepakket

  Er zijn 250 pakketten beschikbaar. U ontvangt bericht wanneer de pakketten worden verzonden.
 • De BOB-lijn

 • Bezoek van BOB campagneteam

 • IVA-training voor uw barpersoneel

 • Fietsveiligheid- en fietsverlichtingsactie

  In Zuid-Holland komen dagelijks 16 mensen niet veilig aan op hun bestemming door een verkeersongeval onderweg. Het ROV Zuid-Holland zet zich met de aanpak “Maak een punt van nul” er voor in dat iedereen elke dag veilig aan komt. Doe je mee? Door aan te sluiten bij de beweging en de boodschap met ons uit te dragen?
 • Maak een punt van nul

 • Gegevens sportvereniging