Tags voor deze pagina:
Nieuws

ROV Zuid-Holland en ANWB bundelen krachten op weg naar nul verkeersslachtoffers

Het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROV) Zuid-Holland en de ANWB werken samen aan verkeersveiligheid. Heel concreet is dat ook in 2023 zichtbaar met de aanleg van verkeerspleinen. Dit jaar zijn zeven verkeerspleinen in Zuid-Holland gerealiseerd dankzij deze samenwerking.
Schoolpleinen zijn omgetoverd tot een interactieve verkeersomgeving, zodat kinderen in een veilige setting ervaring kunnen opdoen. Het doel is om kinderen goed voorbereid de weg op te laten gaan en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

Kinderen zijn kwetsbaar op de fiets. Ze zijn volop in ontwikkeling en kunnen verkeerssituaties vaak nog niet goed inschatten. Het ANWB Fonds heeft daarom de actie een ANWB Verkeersplein voor schoolplein ontwikkeld. Deze pleinen zijn ontworpen om kinderen vertrouwd te maken met verschillende verkeerssituaties en hen voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer. Sanne van den Rotten (projectleider ANWB Impact & Meedoen): “We zien dat leerkrachten in de verkeerseducatie een vertaalslag missen van theorie naar praktijk in een veilige omgeving. Zowel in het regulier als speciaal basisonderwijs. We hebben daarom verkeerspleinen ontwikkeld. Hiermee willen we de kennis over de verkeersregels en het verkeersinzicht van kinderen vergroten. Kinderen kunnen dagelijks oefenen, waardoor de lesstof beter blijft hangen. Door meters te maken, doen kinderen de nodige ervaring op, zodat ze straks veilig op pad kunnen.”

Samenwerking met de ANWB geïntensiveerd

Ada Aalbrecht (ROV-projectleider verkeersveilig gedrag): “Sinds 2022 werken we samen met de ANWB aan verkeerseducatie. Dit jaar hebben we de samenwerking geïntensiveerd en –  naast het verkeersplein dat de ANWB mogelijk maakt – nog eens zes extra verkeerspleinen toegevoegd. Met oefenen op een verkeersplein leggen jonge leerlingen in een veilige omgeving al een stevige basis voor de praktijk. Hierop kan worden voortgebouwd met praktijklessen in de bovenbouw. Dat is belangrijk. Maar al te vaak horen we dat leerlingen in een rustige omgeving wonen – zelfs zonder haaientanden op de weg of een rotonde – maar naar het voortgezet onderwijs ineens wel driekwartier moeten fietsen langs drukke wegen. Goede voorbereiding is dan essentieel. Dit past bij onze ambitie: maak een punt van nul. Want ieder verkeersslachtoffer is er één teveel.” Projectleider SCHOOL op SEEF Arjan Breider vult aan en vertelt dat de verkeerspleinen een waardevolle aanvulling zijn op het ROV-programma SCHOOL op SEEF: “SCHOOL op SEEF helpt basisschoolleerlingen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Het programma bevat allerlei soorten lessen, zoals speelse oefeningen in de praktijk. De verkeerspleinen zijn een waardevolle aanvulling omdat leerlingen ook buiten de lessen laagdrempelig, veilig en spelenderwijs verkeerssituaties kunnen oefenen.”

Iedere regio een verkeersplein

Dankzij de samenwerking tussen de ANWB en het ROV Zuid-Holland heeft iedere regio in Zuid-Holland nu een verkeersplein. De motivatie om mee te doen, verschilt per basisschool. Zo hebben ’t Kraaiennest (Hoeksche Waard) en de Prins Johan Frisoschool (Goeree-Overflakkee) te maken met landbouwverkeer. Daarnaast staan de scholen in een rustige omgeving – waar bijvoorbeeld geen stoplichten staan – wat oefenmateriaal hard nodig maakt. Voor de Rotterdamse basisschool Het Spectrum (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) zijn de verkeerspleinen juist zeer welkom vanwege de drukke omgeving. Met het verkeersplein hoopt de school dat niet alleen kinderen beter de verkeersregels leren en toepassen, maar ook dat zij dit overdragen aan hun ouders. Bij De Kas (Midden-Holland) is het zowel voor als na schooltijd druk met auto’s van ouders die hun kinderen brengen en halen, wat de noodzaak van een verkeersplein benadrukt. Leerlingen van OZC Orion (Holland Rijnland) hebben een jeugdzorgindicatie en worden vaak met de taxi gebracht en gehaald. Een verkeersplein geeft ze de kans om veilig te oefenen met zelfstandig fietsen. Tot slot moeten schoolverlaters van de Eben Haëzerschool (Alblasserwaard) en De Fontein (Drechtsteden) een eind fietsen naar de dichtstbijzijnde middelbare school. Met een verkeersplein kunnen kinderen zich goed voorbereiden in een veilige omgeving.

Ada Aalbrecht: “Door te investeren in de verkeersveiligheid van onze jonge generatie, zetten we een belangrijke stap naar het realiseren van een gezamenlijk doel: nul verkeersslachtoffers. Ons voornemen is dan ook om de samenwerking met de ANWB voort te zetten en in 2024 nog meer verkeerspleinen te openen.”

Meer weten over de verkeerspleinen? Kijk dan op de ANWB-website. Voor aanvullende informatie over SCHOOL op Seef kun je terecht op schoolopseef.nl.