Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Na meer verkeersdoden in 2022 ook fors meer ernstig verkeersgewonden

In 2022 raakten 8.300 mensen ernstig gewond in het verkeer: ruim 20% meer dan in 2021, toen er 6.800 ernstig gewonden vielen. Het overgrote deel van de ernstig verkeersgewonden in 2022 was een fietser, voornamelijk van 60 jaar of ouder. Dit staat in het rapport De Staat van de Verkeersveiligheid 2023 dat SWOV op 13 december heeft gepubliceerd. In april van dit jaar bleek al dat het aantal verkeersdoden in 2022 met een vergelijkbaar percentage was toegenomen (745 doden, +21%).

Tot 2019 steeg het aantal ernstig verkeersgewonden met zo’n 4% per jaar. In 2020 en 2021 daalde het aantal ernstig gewonden iets, waarschijnlijk door lagere mobiliteit in de coronajaren. De toename in 2022 is iets groter dan wat verwacht zou mogen worden als de stijgende trend tot en met 2019 zich de jaren daarna had voorgezet.