Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Onderzoek naar de rol van ouders en verzorgers in verkeerseducatie

Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Hun hersenen zijn nog in ontwikkeling en zij beperkte ervaring. Het is de vraag of ouders/verzorgers zich bewust zijn van hun belangrijke rol in de verkeerseducatie van hun kinderen.

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland wil het bewustzijn van ouders in kaart brengen, hen beter informeren en aanmoedigen om actief bij te dragen aan de verkeersopvoeding van hun kinderen. Het onderzoek van XTNT – dat is uitgevoerd in opdracht van het ROV Zuid-Holland – geeft inzicht in hoe ouders/verzorgers betrokken zijn bij de verkeerseducatie van hun kinderen. Tegelijkertijd is het onderzoek een nulmeting van de campagne ‘de Maand van de Veilige Schoolomgeving’. Deze campagne start elk jaar met het begin van het nieuwe schooljaar.