Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Fietspad communicatie werkt

Het wordt steeds drukker op de fietspaden. Fietsers, e-bikers en scooters strijden om een plekje waardoor het niet altijd veiliger wordt. Dat geldt ook voor het fietspad Kanaaldijk Noord langs de A15. Fietsers en scooterrijders gaven aan dat zij bang waren voor ongevallen, vooral bij het inhalen van elkaar. De gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waterschap Rivierenland gingen aan de slag met ondersteuning van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland.

In de loop van 2021 kwamen bij de gemeente en het waterschap berichten binnen over een gevoel van onveiligheid op het fietspad Kanaaldijk Noord. De berichten gingen erover dat het pad smal is en dat er vooral bij inhalen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

De Kanaaldijk Noord is het (brom)fietspad vanaf de Rivierdijk in Hardinxveld tot aan de Zandkade in Gorinchem. Dit pad is inderdaad relatief smal. Het is echter ook niet mogelijk om het op korte termijn te verbreden. De wegbeheerders zijn daarom op zoek gegaan naar andere maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Om te analyseren wat er precies aan de hand is, is een onderzoek uitgevoerd. Er werd duidelijk dat het gevoel van onveiligheid meerdere oorzaken kan hebben. Zoals het snelheidsverschil tussen scooters en fietsers, de beperkte (vooral smalle) ruimte op het fietspad en inhaalgedrag. Interviews met weggebruikers bevestigen deze conclusies. Fietsers voelen zich onveilig door scooters die inhalen. Scooterrijders geven aan dat fietsers te veel ruimte in beslag nemen door in groepen naast elkaar te fietsen en niet op tijd aan de kant gaan als scooterrijders willen passeren.

Uitingen gericht op gedragsverandering

Besloten werd om op het fietspad uitingen (teksten en pictogrammen) te plaatsen, gericht op gedragsverandering van scooterrijders en fietsers. De insteek is het gedrag op een positieve manier te veranderen. Het gewenste gedrag is dat wie wil inhalen afremt, van zich laat horen en dan pas inhaalt als het kan, met gepaste afstand en snelheid. Voor alle fietspad gebruikers geldt dat ze rekening houden met elkaar en elkaar de ruimte geven (achter elkaar fietsen bijvoorbeeld) als iemand wil passeren.
Op het wegdek van het fietspad werden op zes locaties in beide richtingen uitingen aangebracht die aangeven wat er van de weggebruikers wordt verwacht: Afremmen, Laat je horen, Achter elkaar, Ga! Bij de teksten staan pictogrammen.

Positieve verandering van het gedrag

Na het aanbrengen van de uitingen is gekeken door een onafhankelijk bureau of de communicatie op deze manier werkt. De metingen geven aan dat het gedrag van fietsers op een positieve manier is veranderd. Bijna alle weggebruikers geven aan dat ze de uitingen hebben opgemerkt. Het overgrote deel wist, in delen of helemaal, de boodschap op te noemen. Deze kennis werkt door in de gedragsverandering. Tijdens de observatie fietsen de fietsers vooral met zijn tweeën naast elkaar, ook als zij tot een grotere groep behoren. Weggebruikers laten duidelijk meer van zich horen door te toeteren of te bellen voordat ze gaan inhalen.