Tags voor deze pagina:
Nieuws

Start schoolroute onderzoek en vierde verkeersveiligheidslabel op OBS De Dolfijn (Zwijndrecht)

OBS De Dolfijn in Zwijndrecht heeft op maandag 18 september uit handen van wethouder Robert Kreukniet het vierde label mogen ontvangen. De kinderen en opblaasSEEF waren hier getuige van. De school had - voor de beide locaties - de maximale score van 30 punten behaald bij de toetsing door de labelcommissie.

De wethouder ging met de leerlingen in gesprek over de veiligheid rondom school en vroeg aan hen wat ze lastig vonden. De leerlingen hadden hier duidelijke antwoorden op.


Na afloop gingen de leerlingen allemaal met de wethouder op de foto en werd er in de klas verder gewerkt aan het schoolroute onderzoek. Dit wordt in opdracht van de gemeente op alle scholen gehouden. De uitkomsten hiervan zullen een beter beeld gaan geven van de veiligheid op de schoolroutes.