Tags voor deze pagina:
Nieuws

Nieuwe filmpjes maken praktische verkeerslessen gemakkelijker

Op donderdagochtend 9 maart presenteerde Anne Mulder (wethouder Mobiliteit van de gemeente Den Haag en ambassadeur verkeersveiligheid voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) op basisschool HSV Nassaulaan twee nieuwe filmpjes over het oefenen van verkeersvaardigheden.

De filmpjes zijn de laatste in een recente serie. ROV Zuid-Holland ontwikkelde deze serie om het oefenen voor leerkrachten, leerlingen en ouders gemakkelijker te maken.

Om zich te ontwikkelen tot zelfredzame en veilige verkeersdeelnemers hebben kinderen naast kennis over de regels ook allerlei vaardigheden nodig, zoals veilig op- en afstappen van de fiets, op een goede manier afslaan en snel reageren. Dit vergt oefening, op school en thuis.

Verkeerskunsten

Om scholen en ouders te helpen bij de organisatie van de praktische verkeerslessen op en rond de school is de methode Verkeerskunsten ontwikkeld. Verkeerskunsten is een onderdeel van SCHOOL op SEEF, het programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie in het primaire onderwijs in Zuid-Holland. De gepresenteerde filmpjes horen bij Verkeerskunsten, net als de overige 23 filmpjes in de serie.
Anne Mulder presenteerde de filmpjes op de HSV Nassaulaan, omdat de opnames voor de laatste filmpjes op en rond deze school zijn gemaakt. Daarbij hebben leerlingen en leerkrachten van de school medewerking verleend.

“Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze zijn nog onervaren in het verkeer. Het is belangrijk dat we voor hen investeren in een veilige verkeersomgeving, maar ook dat we hen leren wat veilig gedrag is in het verkeer. De filmpjes zijn een mooie manier om dat te doen. Scholen en ouders: ga er mee aan de slag! En maak ook gebruik van al het andere materiaal dat er al is.” aldus Anne Mulder.