Tags voor deze pagina:
Nieuws

SV Donk Gouda zet het licht aan

Op de afgelopen koude donderdagavond heeft voetbalvereniging SV Donk samen met het ROV Zuid-Holland de fietsende jeugdleden ontvangen met een controle op fietsverlichting.

In aanwezigheid van wethouder Michel Klijmij-van der Laan en met ondersteuning van de Fietsenmakert werden de jeugdleden ontvangen en aangesproken. De fietsers met licht kregen een compliment, de fietsers zonder licht het aanbod om het licht te laten controleren en eventueel repareren.

Wethouder Klijmij maakte gebruik van de ANWB-tagsets om de tekst “Zet je licht aan” aan te brengen op de grond bij de fietsenstallingen. “Het is goed dat SV Donk op deze manier de leden vraagt om aandacht te hebben voor veiligheid in het verkeer. Ook als gemeente ondersteunen we dat graag. En we roepen andere verenigingen op om dit goede voorbeeld te volgen.”

Op deze koude donderdag kwam een ruime 40 sporters op de fiets. 9 fietsen hadden echte aandacht nodig van de fietsenmaker met vervanging of reparatie van lampen.

Na de trainingen konden ook deze fietsers in ieder geval weer met verlichting naar huis.

Maak een punt van nul

De actie is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. Vanuit de aanpak Maak een punt van nul werkt het bureau met allerlei partijen aan meer verkeersveiligheid. SV Donk is aan van de samenwerkingspartners van het ROV Zuid-Holland en besteedt naast fietsverlichting ook aandacht aan de BOB campagne.

Zie meer informatie op: www.maakeenpuntvannul.nl/sporters