Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Risico voor fietsers om te overlijden in verkeer laatste tien jaar nauwelijks gedaald

Het risico om als fietser in het verkeer te overlijden is ruim acht keer hoger dan voor een auto-inzittende.

Met 207 verkeersdoden in 2021, maken fietsers zo’n 36% uit van het totaal aantal verkeersdoden. 60-plussers vormen bijna driekwart van de dodelijke en ernstig gewonde fietsslachtoffers. Dit staat in de geactualiseerde SWOV-factsheet over de verkeersveiligheid van fietsers.