Tags voor deze pagina:
Nieuws

Nationale Fietslichtteldag van Veilig Verkeer Nederland

Om inzichtelijk te maken hoe het nu gesteld is met het voeren van fietsverlichting organiseerde Veilig Verkeer Nederland op donderdag 8 december de eerste Nationale Fietslichtteldag met een speciaal daarvoor ontwikkelde Fietslichttellen-app.

Uit de resultaten van deze teldag blijkt dat 70,8% van de fietsers de fietsverlichting op orde heeft en 29,1% géén of geen volledige fietsverlichting heeft! Met deze fietslichttellen-app kan iedereen in z’n eigen omgeving, zoals bijvoorbeeld in de vroege ochtend bij de school, ’s avonds bij de sportvereniging of op een drukke en doorgaande route, eenvoudig een eigen peiling organiseren. De organisator maakt een account en ontvangt een link naar de actie die makkelijk te delen is met de medetellers. Na afloop van de actie is er direct inzicht in het aantal deelnemers en hoe het met de fietsverlichting is gesteld. Deze cijfers zijn goed te gebruiken in de communicatie over de actie. Zowel op wijk- en buurtniveau als, lokaal, regionaal of landelijk. Met z’n allen krijgen wij steeds beter inzichtelijk waar extra aandacht voor fietsverlichting nodig is. En meedoen is makkelijk!