Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Maatschappelijke kosten verkeersongevallen vallen hoger uit

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zijn volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) een stuk hoger dan eerder gedacht. De kosten voor 2020 zijn nu geschat op 27 miljard euro. Voor 2018 kwam de schatting van het KiM nog uit op 17 miljard euro.

De hogere jaarlijkse kosten van verkeersongevallen komen vooral omdat mensen er meer waarde aan hechten om verkeersveiligheidsrisico’s te verkleinen. Dit blijkt uit het internationale onderzoek VALOR uit 2021 met nieuwe waarderingen voor een statistisch mensenleven en voor een statistisch ernstig gewonde. 

De hogere schatting voor 2020 impliceert dat er met verkeersveiligheidsmaatregelen veel te winnen valt. De kosten van verkeersongevallen zijn ook veel hoger dan andere maatschappelijke kosten van verkeer, zoals de filekosten (3,3 miljard euro in 2019) en de kosten van emissies (11 miljard euro in 2019).