Tags voor deze pagina:
Nieuws

Dubbel feest voor de School met de Bijbel 

Kroon op inzet verkeerseducatie:
Op de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland was het donderdag 13 oktober dubbel feest: voor de 5e keer werd het SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel uitgereikt en op het schoolplein werd het ANWB Verkeersplein geopend. Wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard overhandigde samen met een aantal leerlingen het label en opende met hen het verkeersplein. 

Het SCHOOL op SEEF Verkeersveiligheidslabel wordt toegekend aan die scholen die goed bezig zijn met verkeerseducatie, de praktische verkeerslessen, de veiligheid van de schoolomgeving en het betrekken van ouders en de gemeente hierbij. SCHOOL op SEEF is een programma van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. Wethouder Van Waveren meldde dat de School met de Bijbel terecht voor de 5e keer het label mag ontvangen. “Verkeerseducatie staat bij deze school heel hoog in het vaandel. Er is een volledig schoolactieplan en een meerjaren- en jaarplanning met diverse verkeersactiviteiten. Om dit te borgen wordt volop samengewerkt met verkeersouders. De school heeft maar liefst 10 punten gekregen voor het onderdeel ‘aanpak en organisatie’, 10 punten voor ‘ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs’ en 9 punten voor ‘veilige schoolomgeving en school-thuisroutes.’ Aan dit laatste punt wordt op verzoek van de school samen met de gemeente gewerkt om de straat verkeersveiliger te maken. Complimenten aan de leerkrachten en de verkeersouders! Alleen samen maken we een punt van nul!”

Opening verkeersplein 

Mede omdat de School met de Bijbel verkeerseducatie al jarenlang serieus oppakt, hebben de ANWB en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland besloten de school een verkeersplein toe te kennen.  De ANWB zet zich in om alle kinderen veilig te leren fietsen. Maar om dat echt goed te leren moet je meters maken in het verkeer. Daarom heeft het ANWB Fonds de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’ ontwikkeld. In iedere provincie tovert de ANWB één schoolplein om tot een verkeersplein, zodat kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. En straks goed voorbereid de weg op kunnen. Bovenop de actie van de ANWB heeft het ROV Zuid-Holland in haar provincie twee scholen uitgekozen waar ook een verkeersplein wordt aangelegd. Het ROV Zuid-Holland heeft een aanpak met één ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Het veilig leren fietsen door kinderen is daarbij een belangrijke voorwaarde.  

Maand van de Veilige Schoolomgeving 

Zo werkt de School met de Bijbel ook altijd enthousiast mee met de Maand van de Veilige Schoolomgeving in september, en de Schoolbrengweek waarin leerlingen en ouders worden opgeroepen lopend en/of fietsend naar school te komen. Deze keer stond de Maand van de Veilige Schoolomgeving in het teken van ouderbetrokkenheid, en dat heeft deze school prima voor elkaar! Wethouder Van Waveren onthulde samen met de leerlingen het label en opende met hen het gloednieuwe verkeersplein, waarna de leerlingen het direct in gebruik namen.