Tags voor deze pagina:
Nieuws

Debateren over verkeersveiligheid

Tijdens de Engelstalige TotallyTraffic les “Kruispunt-klassikaal” les gingen groepen leerlingen uit het derde leerjaar van de International School in Delft op 9 september met elkaar in debat over verkeersveiligheid.

Het debat werd afgewisseld met feiten en een quiz, en tot slot spraken de twee debatgroepen een intentie uit voor de komende vier weken.

Stellingen in het debat waren “As a cyclist I am safer due to the ban of cell phone in traffic” (als fietser ben ik veiliger in het verkeer dankzij het verbod op de mobiel in het verkeer) en “It is safer for me to cycle alone than to cycle in a group” (het is veiliger voor mij om alleen te fietsen dan in een groep). Vooral voor de tweede stelling waren veel argumenten voor beide standpunten.  Het onderwerp is relevant voor de school, waar leerlingen zich voor de gymlessen steeds in groepen naar de sportlocatie moeten verplaatsen. “We bereiden de leerlingen erop voor, dat ze die route vanaf volgend jaar in kleine groepen gaan afleggen, in plaats van in de grote groep, omdat dat veiliger is”, aldus gymdocent Loes Bekkers.

De jury met wethouder Martina Huijsmans en Loes Bekkers had er een hele kluif aan het winnende team en de winnende debater aan te wijzen, en heeft dat uiteindelijk zelfs via tossen bepaald. Een van de jongens uit de groep won de beker, vanwege zijn goede presentatie en het feit, dat hij en zijn team in hun argumentatie niet alleen aandacht besteedden aan de eigen veiligheid, maar ook aan de mensen in de omgeving. Ook de intentie, die het team aan het einde van de les formuleerde, liet dit zien: “When I get on my bike I look out for my friends, because it’s safer for ev’rybody”.