Tags voor deze pagina:
Nieuws

Leerlingen CLD en Gedeputeerde houden elkaar aan hun vorig jaar gemaakte belofte “Zonder smartphone op weg”

Op woensdag 24 augustus bezocht Frederik Zevenbergen, gedeputeerde Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland en ambassadeur voor verkeersveiligheid, klas 2MC van het Christelijk Lyceum Delft, locatie Hof van Delft. Hij deed dit om met de leerlingen te praten over verkeersveiligheid. De klas krijgt deze week– net als de alle 1e en 2e klassen van de school- TotallyTraffic lessen over verkeersveilig gedrag in het verkeer.

Je mobiel checken op de fiets, nog snel een appje sturen, we doen dit bijna allemaal weleens. Dit geldt ook voor jongeren. En is niet zonder gevaar.
Om jongeren bewust te maken van de risico’s in het verkeer en de rol van hun eigen gedrag zijn in Zuid-Holland de lessen van TotallyTraffic beschikbaar.  Het Christelijk Lyceum Delft maakt gebruik van een aantal lessen uit het programma.

Herhalingsbezoek

Ook vorig jaar bezocht Frederik Zevenbergen de school tijdens een van de eerste schoolweken. In een van de brugklassen maakte hij afspraken met de leerlingen over ieders verkeersgedrag. Hij deed – net als een groot aantal leerlingen- een belofte over fietsen zonder smartphone. Op 24 augustus kwam hij bij de jongeren terug om met hen te praten over de vraag hoe het  met de belofte is gegaan, en om de vervolgles over het onderwerp bij te wonen.

Hij gaf de leerlingen ook een “Ouder-Kind Contract” mee. Hiermee kunnen zij thuis afspraken maken over ieders veilige verkeersgedrag.

“Ik vind het belangrijk om te luisteren naar de ervaringen van de jongeren, en de afspraken met hen te bevestigen. We willen dat er in Zuid-Holland geen slachtoffers meer vallen in het verkeer, zeker niet onder jongeren. Natuurlijk kan de overheid zich daar sterk voor maken, maar ook de inzet van jongeren zelf en die van hun ouders is heel hard nodig”, aldus Zevenbergen.

Jongeren en verkeersonveiligheid

In Zuid-Holland worden jaarlijks ruim 750 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar slachtoffer van een verkeersongeval. Dat zijn twee jongeren per dag. Gedrag speelt een belangrijke rol in het ontstaan van ongevallen, dus ook bij het voorkomen ervan. De ontwikkelaar van het programma TotallyTraffic Zuid-Holland wil hier met de lessen aan bijdragen. Dankzij de financiële steun van gemeenten en regio’s kunnen alle scholen in de provincie van de lessen gebruikmaken.

Maand van de Veilige Schoolomgeving

De Gedeputeerde loopt met zijn bezoek vooruit op de Maand van de Veilige Schoolomgeving die op 1 september start. Gedurende deze maand geven scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en overheden in Zuid-Holland extra publiciteit aan lessen en andere activiteiten op en rond de scholen. Doel is deze activiteiten en het belang daarvan meer bekendheid te geven in Zuid-Holland. Ouderbetrokkenheid is dit jaar het centrale thema. Het Ouder-Kind Contract is een van de nieuwe middelen, die daarvoor zijn ontwikkeld. Alle middelen voor de themamaand zijn hier te vinden.