Tags voor deze pagina:
Nieuws

Veilig naar school begint thuis!

Webinar ouderbetrokkenheid
Datum: maandag 17 oktober 2022
Tijdstip: 20.00 uur – 21.00 uur

Deze webinar is bestemd voor leerkrachten en docenten van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Scholen, ouders en verkeerseducatie: een logische relatie of lastige combinatie? 

Van oudsher zijn basisscholen aan de slag met verkeerseducatie. Leerlingen worden met kennis en vaardigheden voorbereid om veilig deel te nemen aan het verkeer. Verkeersveiligheid is vooral een Doe-Ding. Er zijn veel “vlieguren” nodig om het goed te leren. Op de middelbare school staat in de lessen het gedrag van de jongeren centraal. Zij kennen de verkeersregels inmiddels wel, maar maken door groepsdruk andere en onveiligere keuzes.  

Hier liggen enorme taken voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dat kunnen scholen niet alleen, daar zijn de ouders hard bij nodig. Is het logisch dat ouders en leerkrachten gezamenlijk optrekken bij verkeerseducatie? En zo ja, hoe gaat dat dan in de praktijk? 

In het webinar komen praktische tips en tricks aan bod hoe scholen ouders kunnen betrekken bij het aanleren van verkeersveilig gedrag bij hun kinderen. Ook worden best practises van scholen gedeeld. Zo leren we van elkaar. De keynote spreker gaat hier nader op in. 

We zijn daarbij ook benieuwd welke behoefte er is aan eventuele ondersteuning en vanuit het ROV Zuid-Holland en de educatieprogramma’s TotallyTraffic en SCHOOL op SEEF.

Na afloop hebben de deelnemers frisse ideeën om ouders te betrekken bij verkeerseducatie. 

Klik hieronder door naar de sites van de educatieprogramma’s: