Tags voor deze pagina:
Nieuws

Zuidplas maakt een punt van nul verkeersslachtoffers

Veilig Verkeer Nederland Zuidplas, handhavers van de gemeente en wethouder Jan Willem Schuurman hebben samen met enkele leerlingen van Basisschool Nessevliet in Oud Verlaat parkeer- en snelheidscontroles uitgevoerd in de omgeving van de school.

Verkeersveilig inrichten schoolomgevingen topprioriteit

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zuidplas richt de gemeente zich op een combinatie van maatregelen. Deze bestaan uit fysieke maatregelen aan de weg, educatie en voorlichting, handhaving, evaluatie en bijsturing.

Bij de fysieke aanpassingen gaat het om relatief eenvoudige ingrepen in de openbare ruimte die verkeerssituaties veiliger maken. Voor educatie en voorlichting werkt de gemeente nauw samen met VVN-Zuidplas, die in de gemeente al een groot aantal acties organiseert. Denk hierbij aan de het jaarlijkse verkeersexamen, snelheids-, parkeer- en fietsverlichtingscontroles. Ook gaat VVN dit jaar informatieve filmpjes maken van verkeerssituaties in de dorpen. De handhavers van de gemeente controleren elke week bij een (school)locatie. Evaluatie en bijsturing doet de gemeente aan de hand van data zoals snelheidsmetingen en ongevallenregistratie.

Basisschool Nessevliet

Uiteindelijk gaat het er om hoe mensen zich gedragen op de weg. Samen met de leerlingen van basisschool Nessevliet werd daarom de snelheid gemeten van de automobilisten in de schoolzone.
Van de ouders/verzorgers die de kinderen naar school brachten hield, op een paar uitzonderingen na, iedereen zich netjes aan de verkeersregels. Mensen die stopten voor de school om hun kind uit de auto te laten, gaven we mee dat ook heel even stoppen lastig en verkeersonveilig is voor andere weggebruikers. Van alle passanten op de Wollefoppenweg reed een groot deel harder dan de maximumsnelheid van 30 km/uur, zo gaf de lasergun aan.

Dit ziet er in de praktijk als volgt uit

Het verkeersveilig inrichten van schoolomgevingen heeft in Zuidplas topprioriteit. Twee schoolomgevingen zijn inmiddels al veiliger ingericht, namelijk de Brede School in Moerkapelle en Basisschool De Terp in Nieuwerkerk aan den IJssel. De schoolzones zijn bij het inrijden gemarkeerd met “school” op de rijbaan en aan weerszijde voorzien van gekleurde palen. Kleinere gekleurde paaltjes zijn geplaatst ter hoogte van de oversteeklocaties direct in de buurt van de school. Hierbij zijn de aanwezige betonpalen vervangen. De komende periode worden alle schoolomgevingen in Zuidplas aangepakt. De eerstvolgende is Basisschool Nessevliet in Oud Verlaat.

Zuidplas Maakt een Punt van Nul Verkeersslachtoffers

Een onderdeel van de aanpak is ook het ambassadeurschap verkeersveiligheid van Zuidplas. De gemeente heeft zich verbonden aan de aanpak Maak een punt van nul en geeft hiermee aan zich mee in te zetten voor het streven naar nul verkeerslachtoffers in Zuid-Holland.