Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Wat is er nodig om risicogestuurd te gaan werken?

De VNG heeft 100 gesprekken gevoerd met wethouders en ambtenaren om te achterhalen wat gemeentes doen en nodig hebben om op het thema verkeersveiligheid anders te gaan werken. Uit de interviews komt een aantal knelpunten naar voren. De VNG heeft op basis daarvan 7 aanbevelingen geformuleerd.

Verkeersveiligheid is een ontzettend belangrijke opgave voor gemeenten. Dagelijks overlijden in Nederland gemiddeld 2 mensen in het verkeer en raken 65 mensen zwaargewond. Daarom is in 2018 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gestart. Een van de pijlers is dat het verkeerveiligheidsbeleid meer risicogestuurd wordt in plaats van het treffen van maatregelen na ongevallen.

Lees meer over het onderzoek en de uitkomsten op de website van de VNG:
Aanbevelingen voor risicogestuurde verkeersveiligheid