Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Van 30 naar 50?

Veel gemeentes overwegen om meer wegen het snelheidsregime 30km te geven. De vraag is hoe die afweging goed te maken.
Er komen steeds meer instrumenten beschikbaar.

De Tweede Kamer heeft zich er voor uitgesproken dat op meer wegen in de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km per uur gaat gelden. Achterliggende gedachte is de verkeersveiligheid en het voorkomen van gewonden in het verkeer. De impact van een ongeval met een lagere snelheid is onomstotelijk kleiner.

De gedachte wordt door gemeentes omarmt. De vraag is echter hoe kunnen de wegen op een goede en veilige manier die transitie maken. Hoe wordt het voor de weggebruiker logisch dat een lagere snelheid wordt verwacht?

Het CROW publiceerde een afwegingskader: afwegingskader 30 km CROW

Het SWOV publiceerde adviezen voor onderzoek: Aanbevelingen voor onderzoek naar de effecten van gebiedsontsluitingswegen met limiet 30 km/uur