Tags voor deze pagina:
Onderzoek

De Staat van de Verkeersveiligheid 2021

Doelstellingen voor 2020 definitief niet gehaald – hoe nu verder?

In 2020 vielen 610 verkeersdoden in Nederland, 51 doden minder dan in 2019. Wanneer we echter de afgelopen tien jaar beschouwen, dan is er geen sprake van een dalende trend. We kunnen nu definitief vaststellen dat de nationale doelstelling (maximaal 500 verkeersdoden in 2020) niet is gehaald. Voor de ernstig verkeersgewonden is de conclusie niet veel anders: met 19.700 ernstig verkeersgewonden in 2020 is het aantal weliswaar lager dan verwacht op basis van de trend tot en met 2019, maar is ook de nationale doelstelling hiervoor (maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020) niet gehaald.

De waargenomen daling is waarschijnlijk vooral beïnvloed door de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er diverse verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen en nog veel meer voorbereidende activiteiten geïnitieerd, onder meer vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Desondanks blijven meer en effectievere maatregelen nodig, met name voor fietsers, ouderen en op erftoegangswegen. Veiliger ingerichte infrastructuur en meer handhaving van veilig verkeersgedrag zijn daarvan de belangrijkste.