Tags voor deze pagina:
Nieuws

Nieuw plan MRDH: gedragsbeïnvloeding voor alle verkeersdeelnemers

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaat de komende jaren samen met het ROV Zuid-Holland een impuls geven aan de gedragsbeïnvloeding voor alle groepen verkeersdeelnemers. Dit staat in het nieuwe Regionale Programma Gedragsbeïnvloeding 2022 - 2025, dat afgelopen woensdag officieel is vastgesteld.

In het programma is niet alleen aandacht voor de voortzetting van de bestaande educatieprogramma’s voor basisscholen (SCHOOL op SEEF) en scholen voor voortgezet onderwijs (TotallyTraffic). Ook nieuwe groepen als jonge en onervaren doelgroepen bestuurders van brom- en snorfiets en auto krijgen volop aandacht.

Het programma Doortrappen voor oudere fietsers zal in elk van de 23 gemeenten in de MRDH aangeboden gaan worden. Ook campagnes zoals MONO zullen worden voortgezet.

Gedragsbeïnvloeding als een van de pijlers

Het programma maakt onderdeel uit van de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025. Hierin is aandacht voor de 3 E’s, die samen een verkeersveiligheidsaanpak effectief maken: Engineering (techniek en infrastructuur), Enforcement (Handhaving) en Education (voorlichting en educatie).

Het volledige programma is hier te downloaden.