Tags voor deze pagina:
Nieuws

Ook in Rotterdam volop aandacht voor de veilige schoolomgeving

De gemeente Rotterdam heeft tijdens de Maand van de Veilige Schoolomgeving op allerlei manieren aandacht besteed aan het onderwerp van de maand.

Allereerst is de campagne “De Scholen zijn weer begonnen” heel breed over de stad uitgerold: er zijn 500 posters opgehangen en circa 25 trotters (grote reclamezuilen) geplaatst met de campagneboodschap ‘wij gaan weer naar school’. Daarnaast zijn alle basisscholen in de stad op 14 september via de nieuwsbrief Onderwijs010 geïnformeerd over de campagne en het Rotterdamse verkeersmenu.

Ludieke gedragsacties bij basisscholen

Vanaf de eerste schooldag zijn er samen met de politie en toezicht & handhaving verkeersacties gehouden. In Zalmplaatwaren die gebaseerd op het t verkeersprotocol, dat er voor de zomer was opgesteld.. In dit protocol is vastgelegd op welke manier iedereen zijn steentje kan bijdragen om gezamenlijk tot een verkeersveiligere situatie rondom de school te komen. De acties vonden een of twee maal per week plaats op strategische punten bij basisscholen, telkens in een andere wijk. Ludiek geklede teams hebben samen met leerlingen ouders en verzorgers met campagneborden op het gewenste verkeersgedrag gewezen..

ANWB-kinderfietsactie bij de Oranjeschool in Feijenoord

Op maandagochtend 13 september bij de start van de Nationale Schoolbrengweek, zijn 12 leerlingen uit groep 3 en 4 van de Oranjeschool verrast met een eigen fiets. Deze fietsen waren gedoneerd via de lokale inleveractie voor kinderfietsen van de gemeente en ANWB. Met deze actie waren meer dan 500 fietsen opgehaald, bedoeld voor kinderen voor wie een fiets niet vanzelfsprekend is. Zo kunnen ook deze kinderen op de fiets naar school komen.   

Hier is meer over deze actie te lezen.

Foto’s: Erik Fecken voor gemeente Rotterdam

Oversteekcoaches bij twee basisscholen

Op woensdagochtend 15 september en donderdagochtend 16 september hebben leerlingen uit de onderbouw van achtereenvolgens basisschool Het Landje en Het Pluspunt een oversteektraining gekregen. Twee als zebra verklede medewerkers en een oversteekcoach hebben bij een bestaande zebra in de buurt van de school op een speelse manier de kinderen geleerd hoe je wel en niet moet oversteken.  

Slotdag: campagneteams actief

Op de laatste dag van de themamaand waren twee door het ROV ingezette campagneteams van Attacom actief op locaties bij twee basisscholen in de stad.

’s Morgens verschenen de teamleden met bouwhelmen, fluorescerende hesjes, werkschoenen en een veiligheidsbril om hun nek. Ze hebben passanten aangesproken in de geest van: ‘Wij werken hier aan veilig verkeer. We zijn namelijk dicht bij een school. De school is weer begonnen… dus; laten we er samen aan werken. Samen. Welke bijdrage levert u aan een veilige schoolomgeving?”

s ’Middags presenteerden de leden van het team zich als klassiek geklede schooljuffen. Ze stonden op straat met een schoolbord op wielen en spraken de mensen aan met de vraag: “Gaat u ook weer naar school? Zo nee; de scholen zijn weer begonnen en we willen allemaal een veilige schoolomgeving. We willen graag weten welke bijdrage u levert”.

De gesprekken hebben in totaal 145 uitspraken opgeleverd. Het meest gegeven antwoord op de vraag naar de eigen bijdrage aan een veilige schoolomgeving (29% van de antwoorden) was “op de fiets komen”, gevolgd door “op de snelheid letten” (17%) en “lopend komen” (13%)

Foto: Attacom