Tags voor deze pagina:
Nieuws

Tientallen TotallyTrafficlessen in de themamaand

Een veilige schoolomgeving is uiteraard ook belangrijk voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Juist in september laten de ongevalscijfers van scholieren een piek zien, en dat geldt in het bijzonder voor 12-jarigen.

Eens te mooier, dat er tijdens de Maand van de Veilige Schoolomgeving op meer dan veertig scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs lessen uit het programma TotallyTraffic zijn uitgevoerd.

Van alles wat

Opvallend is de grote diversiteit van de uitgevoerde lessen: het waren maar liefst 16 verschillende.

Van Voortgezet Fietsvaardig tot Schoolroute.nl en van lessen over gedrag op de schoolroute tot tot voorlichting over de risico’s van alcohol en drugs in het verkeer. De lessen zijn op scholen in alle regio’s gegeven.

Daarnaast hebben campagneteams bij een aantal scholen in Drechtsteden en de Alblasserwaard aandacht gevraagd voor MONO fietsen.