Tags voor deze pagina:
Nieuws

Streetwise en campagneborden op Goeree-Overflakkee

Vandaag start in heel Zuid-Holland de Schoolbrengweek, een belangrijk onderdeel van de Maand van de Veilige Schoolomgeving.
Op Goeree-Overflakkee wordt op twee manieren aandacht aan de Maand en de Schoolbrengweek besteed.

Streetwise

In het kader van de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek doet een aantal scholen op Goeree-Overflakkee mee aan het programma ‘Streetwise’ van de ANWB. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer.

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm. Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma.

Op deze manier helpt de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Goeree-Overflakkee de leerlingen zich te ontwikkelen tot veilige en zelfstandige verkeersdeelnemers en maakt hiermee een punt van nul.

Spandoeken ‘Wij gaan weer naar school’

Samen met het ROV Zuid-Holland heeft de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee aan alle basisscholen de banner ‘Wij gaan weer naar school’ cadeau gedaan. Met deze banners en borden langs de openbare weg werden verkeersdeelnemers in de eerste weken na de zomervakantie gewezen op schoolgaande kinderen in het verkeer.

Speciaal voor de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek heeft Goeree-Overflakkee de borden een week langer laten staan.