Tags voor deze pagina:
Nieuws

Startschot themamaand met optreden Tim Akkerman

Gisteren heeft Tim Akkerman samen met de Haagse wethouder Mobiliteit Robert van Asten en Astrid Homan (programmamanager van het ROV) op basisschool De Fontein (Wateringseveld, Den Haag) het startschot gegeven voor de Maand van de Veilige Schoolomgeving (september). Hij deed dit met een optreden, waarin hij onder meer het nieuwe liedje "wij gaan weer naar school" speelde.

“In de vakantie heb je vast veel buiten gespeeld. Super belangrijk om veel te bewegen. Dat kan ook door lopend of op de fiets naar school. Door lopend of op de fiets naar school te komen, leer je ook veel over het verkeer. En hoe je veilig in het verkeer kunt lopen en fietsen. Vandaag, op de eerste schooldag na de vakantie, zeg ik ook tegen alle ouders en alle andere mensen op straat dat ze zich extra goed aan de verkeersregels moeten houden. En dat ze goed op moeten letten als ze kinderen op straat zien lopen en fietsen. Want jullie zijn nog aan het leren hoe je veilig loopt en fietst. En zij kunnen dat al”. Zo sprak Robert van Asten de 300 leerlingen toe.

Astrid Homan  voegde hieraan toe, dat we tijdens de themamaand op allerlei manieren gaan samenwerken om aandacht voor veilige schoolroutes te vragen.

 

De Maand van de Veilige Schoolomgeving

Onlangs kwam nog in het nieuws dat scholieren juist in de periode na de zomervakantie extra risico lopen slachtoffer te worden van een verkeersongeval (bron: SWOV). Daarom organiseren het ROV, de samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland, Leer in het Verkeer en de maatschappelijke organisaties VVN, ANWB, de Fietsersbond en TeamAlert dit jaar voor het eerst de Maand van de Veilige Schoolomgeving. Met verschillende activiteiten willen de partners de aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving versterken bij leerlingen, ouders, leerkrachten, andere weggebruikers, gemeenten en organisaties die daar verder aan kunnen bijdragen. Het gaat hierbij zowel om infrastructurele maatregelen als om verkeerslessen en campagnes.

 

Activiteiten

Er vinden de hele maand september activiteiten plaats in veel gemeenten. Campagnes als “Onze scholen zijn weer begonnen” van VVN en “Wij gaan weer naar school” van Leer in het Verkeer maken hier onderdeel van uit, maar ook de jaarlijkse SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek, dit jaar van 13 tot en met 17 september. Verder worden verkeerslessen op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de schijnwerpers gezet, en worden op sommige plaatsen infrastructurele aanpassingen in de schoolomgeving gepresenteerd.

Er volgen diverse publicitaire acties in de regio’s, waaronder de aftrap van de wedstrijd “Plan de Campagne” door wethouder en verkeersveiligheidsambassadeur Rik van der Linden (Dordrecht) op een school in Gorinchem op 1 september, en een bezoek aan een TotallyTraffic les door gedeputeerde Frederik Zevenbergen op 3 september.

 

Wij gaan weer naar school

Het liedje van Tim Akkerman is er één in een serie van liedjes, die hij heeft geschreven voor het verkeerseducatieprogramma Leer in het Verkeer. In diverse gemeenten in Zuid-Holland en daarbuiten zijn op straat afbeeldingen van deze campagne te zien. Het gaat hierbij om de bekende Dick Bruna uitingen en om een nieuwe serie posters en spandoeken die aansluiten bij middelbare scholen.

 

Deze video kan niet worden weergegeven vanwege je cookie-instellingen.
Accepteer alle cookies om deze video weer te geven.