Tags voor deze pagina:
Nieuws

Cijfers verkeersdoden 2020 gepubliceerd

Vandaag heeft het CBS de ongevallencijfers over 2020 gepubliceerd. Hoewel het totaal aantal verkeersdoden iets lager ligt dan in 2019 is er nog steeds sprake van hoge aantallen.

In 2020 zijn 610 mensen omgekomen in het verkeer, 51 minder dan in 2019. In Zuid-Holland verongelukten 83 mensen, in 2019 waren dat er nog 85. Dit blijkt uit de verkeersongevallencijfers over 2020 die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

Veel ouderen

Kijkend naar de leeftijden van de slachtoffers valt op, dat de helft van hen 60 jaar of ouder was. Het gaat om 309 mensen, 15 minder dan het jaar ervoor, en waren relatief vaak fietsers.
Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in het verkeer is, na een stijging tot 183 in 2019, gedaald naar 149. De grootste afname in deze leeftijdsgroep is zichtbaar bij inzittenden van personenauto’s en motorrijders.
Het aantal 80-plussers onder de verkeersdoden is met 18 gedaald, van 126 in 2019 tot 108 in 2020. In deze leeftijdscategorie vielen minder verkeersdoden onder voetgangers en scootmobilisten.

Meeste slachtoffers onder fietsers

De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Dit waren er 26 meer dan in 2019 en én meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. In 2019 overleden 65 e-bikers door een verkeersongeval.

Stijging onder bestel- en vrachtauto’s

De toename van 24 naar 28 verkeersdoden onder de inzittenden van bestel- en vrachtauto’s is relatief groot.

Ondanks lockdown

Door de lockdown is het in bepaalde periodes dit jaar rustiger geweest op de wegen (bron: Nationale Databank Wegverkeergegevens). Toch kwamen er in die periodes meer mensen om in het verkeer dan in dezelfde periodes van 2019.