Tags voor deze pagina:
Nieuws

ROV-jaarverslag 2020 is uit

Ruim 45.000 bezochten de website schoolopseef.nl. Filmpjes rond Doortrappen werden 10.500 maal bekeken. Ruim 100 sportverenigingen schaften een Bob-campagnepakket aan, en de teller van het aantal ambassadeurs voor "Maak een punt van nul" liep op naar 117.

Een greep uit de resultaten van het werk dat het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV Zuid-Holland) in 2020 heeft verricht. Het bureau vervult voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland een aantal rollen op het terrein van verkeersveilig gedrag. Je kunt daarbij denken aan kennisdeling en advies en aan ondersteuning bij programma’s (bijvoorbeeld SCHOOL op SEEF) en campagnes.

Samen met de regio’s

Het ROV werkt intensief samen met de zeven regionale samenwerkingsverbanden voor verkeersveiligheid in Zuid-Holland, de RPV’s. Een kaart met resultaten per RPV is onderdeel van het jaarverslag.

Anders dan anders

Door COVID-19 waren de mogelijkheden voor verkeersveiligheidsactiviteiten op locatie in 2020 beperkt. Dit is deels ondervangen door het ontwikkelen en aanbieden online lessen en middelen, bijvoorbeeld voor TotallyTraffic.

Het verslag en achtergronden

Het volledige jaarverslag is hier te downloaden. In deze versie zijn allerlei links verwerkt die leiden naar pagina’s met meer achtergrondinformatie.

Bij het verslag zijn 2 korte video’s gemaakt, met de resultaten voor