Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Rijden onder invloed in 2019 toegenomen

Het percentage automobilisten, dat onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnam lag in 2019 hoger dan in de daaraan voorafgaande jaren. Het bedroeg in 2019 2,3%, en bij de voorafgaande meting van 2017 1,7%.
Dit blijkt uit het rapport “Rijden onder invloed in Nederland in 2006-2019” dat in februari is gepubliceerd.

Voor het landelijke onderzoek naar rijden onder invloed worden tweejaarlijks in alle politieregio’s alcoholcontroles uitgevoerd tijdens weekendnachten, waarbij in totaal 10.000 blaastesten worden afgenomen.

In 2019 viel de regio Rotterdam op: met een percentage van 5,5 waren hier de meeste overtreders. In veruit de meeste regio’s bleef het percentage onder de 2,5%.

Enkele ontwikkelingen

Door de jaren heen verschuift het aandeel overtreders van de landelijke naar meer stedelijke gebieden. Mannen zijn vaker in overtreding dan vrouwen, maar de verschillen worden kleiner. Mannen van middelbare leeftijd zijn het vaakst in overtreding, onder de vrouwen is dit de leeftijdscategorie van 25 en 34 jaar.

Onder de beginnende bestuurders, voor wie de limiet op 0,2 promille ligt, nam het percentage overtreders af van 2,6 in 2017 naar 2,3 in 2019. Van de ervaren bestuurders reed in 2019 1,3% meer dan de voor hen geldende limiet van 0,5 promille. In 2017 was dit nog 1,2%.

Download

Het volledige rapport is hier te downloaden.