Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Jaarplan SWOV 2021 gepubliceerd

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft het onderzoeksprogramma voor 2021 gepubliceerd.

Daarin is ook aandacht voor gedrag in het verkeer.

Voortgezette onderzoeken

SWOV gaat in 2021 verder met het lopende onderzoek naar
* veilig autorijden met beginnende dementie;
* randvoorwaarden voor een veilige scootmobiel; en
* factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van fietsautoongevallen op 30km/uur-wegen (diepteonderzoek).

Nieuw

SWOV start de volgende nieuwe studies:
* simulatoronderzoek naar de effectiviteit van een nieuw ontwikkelde
training van gevaarherkenning;
* simulatoronderzoek naar het effect van lachgas op rijgedrag;
pilots voor toekomstig prevalentieonderzoek naar alcohol en drugs
in het verkeer; en
* diepteonderzoek naar de factoren die een rol spelen bij het ontstaan
en de afloop van motorongevallen

Het complete plan is hier te downloaden