Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Grootste risico op ernstig verkeersongeval in oude binnensteden

"Inrichting niet geschikt voor vele weggebruikers vandaag de dag"

RTL bekeek voor het onderzoek de situatie van 10.000 buurten en gebruikte daarbij gegevens van politie en Rijkswaterstaat.

Meer dan de helft van de 50 meest risicovolle buurten ligt in oude binnensteden. Hoogleraar Bert van Wee (TU Delft) verklaart dit uit het feit, dat de inrichting van de buurten niet geschikt is voor de vele weggebruikers die er vandaag de dag gebruik van maken.

Leiden staat met een van haar buurten in de landelijke top-3.
De gemeente zal de verkeersveiligheid de komende jaren een flinke impuls geven met financiële steun van het rijk.

Op deze pagina vind je meer informatie over het onderzoek, en kun je de gegevens per gemeente raadplegen.

SWOV-monitor

Aanleiding voor het onderzoek was de Verkeersveiligheidsmonitor, die de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid vorige maand heeft gepubliceerd. Daaruit kwam naar voren, dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid: het aantal ernstige verkeersslachtoffers is in 2019 opnieuw gestegen, en de aantallen zijn tweemaal zo hoog als de door het rijk geformuleerde doelstellingen voor dit jaar. Lees hier meer over de SWOV-publicatie, of bekijk het filmpje.