Tags voor deze pagina:
Nieuws

MRDH stelt verkeersveiligheidsdoelen vast voor 2025

Ambities zijn vertaald naar doelen en risico indicatoren.

De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben in aansluiting op de eerder vastgestelde Regionale Agenda Verkeersveiligheid specifieke doelen afgesproken voor de inzet. Het zijn streefwaarden voor de situatie over 5 jaar.
Lees meer over het proces op de site van de MRDH of bekijk gelijk de infographic.