Tags voor deze pagina:
Onderzoek

Doelen verkeersveiligheid 2020 niet behaald

Op basis van de ongevallencijfers in de eerste twee kwartalen van 2020 verwacht de SWOV dat het aantal verkeersdoden in 2020 is gestegen ten opzichte van 2019.
Het te verwachten aantal verkeersdoden in 2020 zal in ieder geval hoger zijn dan de nationale doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden, zo concludeert de SWOV. Ook voor de ernstig verkeersgewonden is de conclusie niet hoopgevend. De voorlopige cijfers lijken wel een daling in het aantal ernstige verkeersongevallen te laten zien, maar de doelstelling — maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 — zal niet worden behaald.

Lees de Staat van de Verkeersveiligheid 2020 zoals gepubliceerd door de SWOV.