Tags voor deze pagina:
Nieuws

Molenlanden 100ste Doortrappen-gemeente

Vandaag is bekend gemaakt, dat Molenlanden de 100ste gemeente in Nederland is, die zich aan het programma Doortrappen heeft verbonden.

Dit gebeurde op de eerste dag van de Doortrappen week, tijdens een webinar voor geïnteresseerden.

Doortrappen is een landelijke programma met de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen om hier zelf maatregelen voor te nemen.

Molenlanden

Molenlanden startte op 16 september officieel als Doortrappen-gemeente, tijdens de themaweek verkeersveiligheid.
Wethouder en verkeersveiligheidsambassadeur Johan Quik ontving toen het starterspakket en het certificaat uit handen van Wil de Moor (ROV Zuid-Holland). “Mooi om te zien dat er veel belangstelling is voor dit soort bijeenkomsten. We hebben een prachtige omgeving waarvan we onze inwoners zo lang mogelijk veilig willen laten genieten. Door de bijeenkomst Veilig en Fit blijven trappen is daar weer een mooie stap in gezet. Op naar het vervolg!”, aldus Johan Quik.

Ook Doortrapper worden?

Geïnteresseerd in deelname aan een Doortrappen-activiteit?
Kijk op de gemeentepagina van de lokale nieuwsbladen of informeer bij de eigen gemeente wanneer er Doortrappen bijeenkomsten worden georganiseerd.
Meer weten over de mogelijkheden voor het organiseren van een activiviteit? Kijk op de website van het ROV Zuid-Holland.

Doortrappenweek

Van 26 tot en met 30 oktober zijn er dagelijks van 13.00 tot 13.45 uur webinars in het kader van het programma Doortrappen. Deze zijn interessant voor professionals die zich bezighouden met verkeersveiligheid, sport en welzijn. Deelname is kosteloos, en aanmelden is mogelijk via deze pagina.