Tags voor deze pagina:
Nieuws

Hillevliet veiliger door Camp21

In het huis aan de Wijk Hillevliet (Rotterdam) deden donderdag 1 oktober 30 jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar mee aan een verkeersveiligheidstraining Camp21.
Dit is een educatief programma waarbij jonge wegmisbruikers ervaren wat de gevolgen van roekeloos rijgedrag kan zijn.

De training bestond uit drie blokken, waarbij de jongeren de kans kregen om met eigen ogen en het volledige verstand te beleven wat de mogelijke gevolgen zijn van onverantwoord, asociaal en onverschillig rijgedrag. Hierbij stonden rijden onder invloed (alcohol en drugs), afleiding en te hard rijden centraal.

Theater en rollenspel

De deelnemers traden zelf als regisseur op en stuurden acteurs aan de hand van correctieve informatie aan, zodat op een gegeven moment positief gedrag bij de acteurs zichtbaar werd én bij de jongeren zienderogen het bewustwordingsproces groeide. Tijdens de confronterende simulatie kregen de deelnemers continue een prikkel en stimulans om mee te denken, oplossingen aan te dragen en vooral leren in te zien hoe onverantwoord en asociaal rijgedrag, in relatie tot hun omgeving destructief en risicovol is.

Voorlichting

In een voorlichtingsblok stond rijden onder invloed (alcohol en drugs) centraal. Er werd bij dit blok gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, waaronder doceren (hoe en waarom), onderwijsleergesprekken (wat zijn de effecten van middelengebruik in het verkeer), groepsdiscussies (ervaringen delen), quiz en een alcoholsimulatieparcours waarin de deelnemers met alcohol en drugsbrillen reactie- en coördinatieoefeningen moesten doen.

Kantelsimulator

De kantelsimulator simuleerde het over de kop gaan van het voertuig. Zo ervoeren en leerden de jongeren het belang van de autogordel. De bestuurder (of bijrijder) ervoer het probleem van uitstappen wanneer hij/zij op de kop hing en leerde hoe je in zo’n situatie op een veilige wijze het voertuig kunt verlaten.  Dit was leerzaam voor zowel bestuurder als bijrijder.

Belang en partners

Door een praktijkgerichte belevenis als deze zijn de (kwetsbare) verkeersdeelnemers bewuster van de risico’s in het verkeer. De jongeren weten de gevolgen van roekeloos rijgedrag en ontvangen na deelname aan Camp21 een certificaat. De deelnemers zijn in staat om een bewuste keuze te maken over zijn toekomstige gedrag.

Camp21 is een innovatief educatieproject van de gemeente Rotterdam en wordt sinds 2016 uitgevoerd door ZAT Projectenbureau i.s.m. de partners; politie, Stichting JOZ en Werkteam Feijenoord,  Pendrecht, Tarwewijk, Afrikaanderwijk en Beverwaard gingen Hillevliet voor.

Aanpassingen vanwege de actualiteit

Het aantal deelnemers van maximaal 30 lag bij deze uitvoering lager dan in voorgaande jaren. vanwege Covid19. Ook het programma was aangepast. Zo waren er dit jaar geen lesauto’s om een testrit te maken.

Meer informatie is te verkrijgen bij projectleider Ger Lulofs, 06-53224562.

Foto: gemeente Rotterdam