Tags voor deze pagina:
Nieuws

MRDH presenteert uitvoeringsagenda verkeersveiligheid

Straatbeeld van Rotterdam. Een man wacht voor een verkeerslicht.

In de Regionale Uitvoeringsagenda zijn maatregelen uitgewerkt die zich richten op de meest kwetsbare groepen.
Verkeersveiligheidsambassadeur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Peter Meij zegt daarover: “Verkeersveiligheid gaat over mensenlevens. Samenwerking in de regio biedt de kans elkaar scherp te houden, ervaringen en kennis te delen en tot de best denkbare keuzes te komen. Samen maken we een punt van nul verkeersslachtoffers.”

Lees meer.