VVN en de Maand van de Veilige Schoolomgeving - Maak Een Punt Van Nul
Tags voor deze pagina:
Informatie

VVN en de Maand van de Veilige Schoolomgeving

Partner VVN biedt diverse projecten aan, die tijdens de themamaand kunnen worden uitgevoerd of opgestart.

Campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’

Elk jaar na de zomervakantie, is de campagne Onze scholen zijn weer begonnen overal in het land te zien. Samen met gemeenten, scholen en het bedrijfsleven zetten we in op meer impact en het voorkomen van zoveel mogelijk verkeersslachtoffers onder fietsende scholieren! Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om diverse materialen te personaliseren. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Eveline Krabbendam, Relatiebeheerder Zuid-Holland (e.krabbendam@vvn.nl). Meer informatie is hier te vinden.

Project ‘Veilige Schoolomgeving’

Bij aanvang van de samenwerking tussen scholen en VVN ervaart 71% van alle ouders de verkeerssituatie rondom de school als onveilig. Dit komt met name door de verkeersdrukte bij het halen en brengen. Samen met de school onderzoeken we wat er leeft onder de betrokkenen en voor welke oplossingen draagvlak bestaat. Als procesbegeleider, verbinden de school, gemeente, buurtbewoners, ouders en kinderen met elkaar. Met behulp van onze tools en adviezen kunnen we gezamenlijk aan de slag voor een veilige schoolomgeving met de focus op verkeersgedrag. Meer informatie is hier te vinden.

‘In actie voor een veilige buurt’

In je buurt wil je prettig kunnen wonen, sporten en leven. Je ziet graag dat kinderen veilig kunnen spelen en naar school kunnen. VVN helpt daarbij met tools en adviezen via het VVN Participatiepunt. Met praktische tips en hulpmiddelen activeren wij buurtbewoners en scholen om zelf in actie te komen om de situatie te verbeteren. Denk hierbij aan buurtacties, die ook op scholen uitgevoerd kunnen worden, zoals de remwegdemo, een lasergun- of beloningsactie of verkeersborden knutselen met de kinderen. Meer informatie is hier te vinden.

Op voeten en fietsen naar school

Om ouders en kinderen te stimuleren om lopend of fietsend naar school te komen kan er gebruik worden gemaakt van het praktische verkeersproject Op voeten en fietsen naar school. Dit draagt ook bij aan een veilige schoolomgeving door minder bewegingen met de auto bij school. Met leuke materialen (stickers en stickerkaarten) voor groep 1 t/m 8, kan de school hiermee aan de slag. Meer informatie is hier te vinden.

Veilig op de fiets

Om te zorgen dat de kinderen een veilige fiets hebben is er het praktische verkeersproject Veilig op de fiets. Met dit project organiseer je een fietscheck en worden ouders geïnformeerd over de onderdelen van een veilige fiets. Ook kunnen kinderen op hun eigen niveau hun fietsvaardigheden oefenen door de leuke fietswielspellen op het schoolplein. Met de kinderen wordt een ‘safety-deal’ gemaakt: een gezamenlijke afspraak over veilig gedrag op de fiets. Meer informatie is hier te vinden.

Veilig oversteken

Veilig oversteken leren kinderen door veel te oefenen, op school maar vooral ook in het dagelijks leven met hun ouders. Dat kan allemaal met deze leuke oversteeklessen voor groep 1 t/m 4. Lekker actief bezig zijn met verkeer, op school én met tips voor thuis! Meer informatie is hier te vinden.


Fietsen met Zizo

De meeste kinderen fietsen graag. Fijn! Want fietsen is gezond, goed voor het milieu en het zorgt dat kinderen ervaring en zelfvertrouwen krijgen in het verkeer. Het is dan ook een goed idee om te stimuleren dat kinderen vaker gaan fietsen. Speciaal voor kinderen in groep 3 en 4 (en hun ouders) is er daarom ‘Fietsen met Zizo’. Een leuk fietsdagboek met informatie en opdrachten waarmee kinderen en hun ouders worden uitgenodigd om (vaker) te fietsen. Meer informatie is hier te vinden.


Kilometervreters op de fiets

Kinderen uit groep 5 en 6 worden gestimuleerd om in hun thuissituatie (zelf of met hun (groot)ouders) zoveel mogelijk fietskilometers te maken. Zo doen ze fietservaring op, waardoor ze uiteindelijk veiliger door het verkeer bewegen. Erg belangrijk, want kinderen in deze leeftijdscategorie nemen steeds vaker zelfstandig op de fiets deel aan het verkeer. En door meer te fietsen, stimuleren we het fietsplezier van de kinderen!
Meer informatie is hier te vinden.


Doe meer met MONO

Fietsen zonder afleiding van de smartphone is niet alleen veiliger, het is ook nog eens relaxed! Met Doe meer met MONO leren kinderen uit groep 7 en 8 alles over de voordelen van MONO fietsen. Na een inleidende gastles volgen er vijf korte lessen die de kinderen zelf uitvoeren. Meer informatie is hier te vinden.


Van 8 naar 1

Het is belangrijk dat kinderen van groep 8 goed voorbereid worden op de nieuwe schoolroute en verkeerssituaties waarmee zij te maken krijgen. In vijf leuke lessen gaan de kinderen aan de slag met het in kaart brengen, voorbereiden én oefenen van de route (met hun ouders) naar hun nieuwe middelbare school.
Meer informatie is hier te vinden.