Tags voor deze pagina:
Informatie

Opleidingsdag gedragsverandering

Datum: nieuwe data volgen mogelijk later
Tijdstip: van 09.30 – 16.30 uur

Volgens de experts kan zo’n 90% van de ongevallen worden toegeschreven aan het gedrag van verkeersdeelnemers. Tijdens deze opleidingsdag krijg je als deelnemer tools om je kennis over gedragsverandering uit te breiden en te verdiepen.
Met de CASI methode als basis bespreken we cases en bekijken we de kansen voor effectieve interventies gericht op gedrag.

SHIFT zet een team van gedragswetenschappers/gedragspsychologen in die veel ervaring hebben in het maken van een vertaalslag van de theorie naar praktijk. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit, afval en klimaatadaptatie.

De CASI-methode is een instrument dat ontwikkeld is door de Rijksoverheid. Aan de hand van een stappenplan ga je concreet aan de slag met een praktijkcase. Het is daarbij niet nodig dat je nu al veel gedragskundig inzicht hebt.

Deelnemen

Op dit moment zijn er geen plekken meer beschikbaar op de geplande data.
Na evaluatie van de twee eerste sessies bekijken we of nieuwe data worden ingepland.

Je kunt met een mail aan het ROV Zuid-Holland eventueel alvast je interesse kenbaar maken.