Tags voor deze pagina:

Your Message (DIY)

Hoe draag jij bij aan veilig verkeer?

“Een veilige schoolomgeving”. Waar denken de leerlingen van het voorgezet onderwijs dan aan? En hoe denken ze zelf, individueel en als doelgroep, hieraan bij te dragen? Met de campagnewedstrijd van TotallyTraffic gaan leerlingen in het voortgezet onderwijs aan de slag met deze vragen. Centraal in de wedstrijd staat hun eigen bijdrage aan een veilig schoolomgeving. In de les ontwikkelen ze een poster en slogan die henzelf en hun medeleerlingen overtuigt het gewenste gedrag te vertonen.

De winnende poster wordt door de vormgever van TeamAlert ontwikkeld tot een professionele poster. De campagnemedewerker van TeamAlert zet deze poster daarna uit op social media, zodat alle leerlingen in de omgeving de boodschap meekrijgen. Uiteraard winnen de makers van de winnende poster ook nog een leuke prijs.

Voor scholen:
Meedoen? Neem contact op met TeamAlert om het lespakket te ontvangen: 030 – 2080920 of projecten@teamalert.nl