Tags voor deze pagina:

Voortgezet Fietsvaardig

Tijdens de gastles ‘Voortgezet Fietsvaardig’ fietsen leerlingen drie parcoursen en ervaren ze op een praktische wijze de gevolgen van afleiding in het verkeer (bijvoorbeeld door het gebruik van de mobiele telefoon) en de effecten van het fietsen in een groep en van haastige spoed in het verkeer.

Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens de les gebruik maken van hun eigen fiets. Alle overige materialen worden door de gastdocent verzorgd. Samen met de school wordt gekeken naar een geschikte locatie om de parcoursen neer te zetten.

Voor scholen en gemeenten: de lesmodule ‘Voortgezet Fietsvaardig’ maakt onderdeel uit van het Programma TotallyTraffic. De les wordt verzorgd door een gastdocent van OnderwijsAdvies of van Wittenberg-Verkeerseducatie. Voor meer informatie en voor het reserveren van een les, verwijzen we naar de website van TotallyTraffic.

PM de beschikbaarheid van deze lesmodule kan per regio verschillen. Wilt u weten of deze les in de Maand van de Veilige Schoolomgeving kan worden uitgevoerd, neemt u dan contact op met de accountmanager in uw regio.