Tags voor deze pagina:

Schoolroute.nl (SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic)

Met schoolroute.nl kunnen leerlingen heel makkelijk hun eigen school – thuis route in kaart brengen. Tevens kunnen ze aangeven welke situaties zij gevaarlijk vinden.

De persoonlijke route wordt in deze site ingetekend (met behulp van ‘Google Maps’) en de gevaarlijke punten kunnen worden aangegeven. De school krijgt inzicht in deze gegevens. De docent kan de verkeersles baseren op de echte routes en gevaarlijke punten van leerlingen. De gemeente krijgt inzicht in alle school – thuis routes en de gevaarlijke punten binnen haar gemeente. Zij kan deze informatie gebruiken om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voor scholen en gemeenten
Schoolroute.nl is een initiatief van het Regionaal Orgaan Limburg (ROVL). Zuid-Hollande scholen kunnen er ook gebruik van maken.
Basisscholen vinden meer informatie op deze pagina.
Scholen voor Voortgezet Onderwijs vinden meer informatie op deze pagina.