Tags voor deze pagina:

School-thuisroute (TotallyTraffic)

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs brengt risico’s in het verkeer met zich mee. De piek in het aantal ongevallen onder eersteklassers bewijst dit. Vooral in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar zijn er relatief veel ongevallen waarbij eersteklassers betrokken zijn. Nu zij naar de middelbare school gaan, moeten zij in de meeste gevallen verder reizen dan zij gewend zijn. De nieuwe school-thuisroute brengt een aantal gevaren met zich mee.

De les ‘School-thuisroute’ kan door de eigen schooldocent, zonder al te veel voorbereidingstijd, worden uitgevoerd. De les maakt jongeren bewust van hun nieuwe rol en taken in het verkeer. De les is opgebouwd rondom een filmpje over de school-thuisroute. U moet daarom wel beschikken over een lokaal met computer en beamer of digibord.

Voor scholen: meer informatie over de lesmodule ‘School-thuisroute’ en download van het lesmateriaal vindt u op de website van TotallyTraffic.