Tags voor deze pagina:

Project Veilige Schoolroutes

De Veilige Schoolroute is bedoeld om zekerheid te bieden dat kinderen met zo min mogelijk autoverkeer of drukke kruispunten in aanraking komen. Niet omdat ze er niet mee om kunnen gaan, maar om het meeste fietsplezier uit het fietsen naar school te halen.

Binnen dit project gaat de Fietsersbond in een gastles met een schoolklas aan de slag om de knelpunten in de schoolomgeving op te sporen, en adviezen aan te dragen aan de gemeente om hier de verkeersveiligheid te verbeteren. Om te bepalen welke routes er zijn om op school te komen, vullen alle kinderen van de school hun eigen route naar school in op een kaart en geven zij aan welke knelpunten ze tegenkomen op de weg naar school.
Samen wordt gekeken naar de mogelijke oplossingen. Dit resulteert in een door Fietsersbond-experts geschreven adviesrapport, met daarin zeer nuttige door de leerlingen aangedragen informatie.

Inzet school/gemeente:
De inzet van de school en gemeente is minimaal. De school dient open te staan voor een gastles van een Fietsersbond expert gedurende 2 uur, waarbij een of twee docenten ter begeleiding bij aanwezig zijn. De gemeente zal in de voorbereiding af en toe digitaal overleggen met de Fietsersbond, en kan daarna rustig wachten op het adviesrapport, wat aangeboden wordt aan de wethouder, in een sessie waar kinderen van de school bij aanwezig kunnen zijn.

Voor:
Gemeenten die op scholen binnen hun gemeente graag aan de slag willen met promoten van de fiets, en het vergroten van de verkeersveiligheid.

Aanvragen: Meer informatie en contact opnemen via Arjen Klinkenberg, projectleider bij de Fietsersbond via a.klinkenberg@fietsersbond.nl of bel naar 030-2918122.

Lees meer in de flyer van het project of op deze website van de Fietsersbond.

De financiële mogelijkheden voor uitvoering van deze activiteit kunnen per regio verschillen. Neem contact op met de RPV-secretaris in uw regio om de mogelijkheden tijdens de Maand van de Veilige Schoolomgeving te bespreken.

Foto: Arjen Klinkenberg, Fietsersbond