Tags voor deze pagina:

Kinderfietsenplan

Ieder kind een fiets, met jullie hulp!
Als we fietsen stimuleren, dan moet ieder kind ook over een fiets kunnen beschikken

De landelijke campagne ANWB Kinderfietsenplan heeft geresulteerd in meer dan 20.000 donaties van gebruikte fietsen die – na een opknapbeurt – beschikbaar worden gesteld aan kinderen waarvan de ouders zich helaas geen fiets voor hun kind kunnen veroorloven.

Ook in Zuid-Holland zijn een paar duizend(!) fietsen gedoneerd waarbij we een oproep doen om deze fietsen ook in Zuid-Holland aan de kinderen te kunnen schenken. Het gaat daarbij om kinderen van 8 tot en met 18 jaar.
Om deze logistieke uitdaging te realiseren zoeken we medewerking in de Zuid-Hollandse gemeenten om hierin samen te werken.

Het is een lokaal feestje: met meerdere lokale partners is de kans op succes en een duurzame uitrol nihil en zullen de fietsen elders een bestemming krijgen.

Oproep

Daarom een dringende oproep aan gemeenten, scholen en andere partners de oproep om hier massaal gehoor aan te geven en contact met de ANWB op te nemen, zodat we in de septembermaand al met elkaar kunnen starten aan de challenge: duizenden kinderen blij maken met een fiets!


Gevraagde inzet van derden (school, gemeente of andere partij)

 • Logistiek: het inzamelen van gedoneerde fietsen, uitgifte van opgeknapte fietsen aan kinderen
 • Tijdelijke opslaglocaties van de gedoneerde fietsen: denk aan opslaglocaties bij bedrijven die ruimte beschikbaar stellen, aparte opslagruimte bij fietsdepots / fietsenstallingen, ruimte in loodsen e.d.
 • Opknappen van de gedoneerde fietsen: denk aan (sociale) werkplaatsen, leerwerkbedrijven, repair café’s, Rataplan enz.
 • Uitgifte fietsen:
  niet alleen de logistiek, maar ook weten welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Denk aan samenwerking met Stichting Leergeld of gelijksoortige maatschappelijke organisaties en/of met de scholen  
 • Organiseren van inzamelacties: er zijn al veel fietsen gedoneerd, maar extra inzamelacties organiseren kan geen kwaad, denk alleen aan de voorgaande bullets om dat ook goed geregeld te hebben
 • Fietsvaardigheid borgen: fietslessen geven (door ouders / vrijwilligers / leerkrachten) aan kinderen die een fiets krijgen, maar nog niet over de fietsvaardigheden beschikken.
  In verschillende gemeenten worden dergelijke initiatieven al uitgevoerd in het kader van SCHOOL op SEEF of projecten, het ANWB Kinderfietsenplan kan hieraan worden gekoppeld.
  Ouders en scholen hebben vaak een goed beeld van de fietsvaardigheden bij de leerlingen.

Kosten en voorwaarden

De ANWB knapt een deel van de fietsen samen met haar vrijwilligers op, voor eigen rekening. Voor de overige fietsen zoekt de ANWB lokale samenwerking. Ze vraagt gemeenten of organisaties zoals Stichting Leergeld daarbij of ze een financiële bijdrage kunnen leveren voor het opknappen van de fietsen. Dit dient afgestemd te worden met de organisaties die zich lokaal bezig houden met het opknappen en onderhouden van de fietsen. Een richtbedrag hiervoor is ca. € 75 voor een geheel opgeknapte fiets, exclusief de kosten voor (jaarlijks) onderhoud.

Aanvragen of meer weten?


Wil je dat de fietsen ook in jouw gemeente worden opgeknapt en uitgereikt aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen of heb je een vraag, neem dan contact op met ANWB Kinderfietsenplan, kinderfietsenplan@anwb.nl, contactperso(o)n(en): Inge Veliscek, projectmanager ANWB Kinderfietsenplan, 06-52691291 en Leo Bekker, regiomanager west, 06-8316956

Kijk ook eens op deze pagina of achter deze link. https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan of in deze factsheet