Tags voor deze pagina:

De Veilige Fiets (TotallyTraffic)

Alleen als je goed zichtbaar bent en met een goede fiets rijdt, kun je veilig aan het verkeer deelnemen. Met de lesmodule ‘De Veilige Fiets’, die door de eigen docent kan worden uitgevoerd, leren jongeren waaraan een goede fiets moet voldoen, hoe je goed zichtbaar bent in het verkeer en waarom dit belangrijk is.

Voor scholen en gemeenten:
De lesmodule ‘De Veilige Fiets’ maakt onderdeel uit van het Programma TotallyTraffic. Voor meer informatie en voor het aanvragen van het lesmateriaal verwijzen we naar deze website.