Tags voor deze pagina:

Campagneteams

ROV Zuid-Holland zet gedurende de Maand van de Veilige Schoolomgeving campagneteams van Attacom in:

  • voor de inzet op en rond basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs;
  • gekoppeld aan het bezoek van gemeentelijke verkeersveiligheidsambassadeurs (wethouders) aan de scholen.

Drie opties

Er zijn drie varianten van teams. Elk met hun eigen creatieve invulling.

1.Werk in uitvoering

Het campagneteam gaat ‘werken aan veilig verkeer’. Meiden met bouwhelmen, fluoriserende hesjes, werkschoenen en een veiligheidsbril om hun nek. Ook staan er fel gekleurde pilonnetjes bij de plek waar ze mensen aanspreken. Het gesprek is in de geest van: ‘Wij werken hier aan veilig verkeer. We zijn namelijk dicht bij een school. De school is weer begonnen… dus: laten we er samen aan werken. Samen. Wat doet u? Welke bijdrage levert u aan een veilige schoolomgeving?

2. Samen veilig naar school

De dames van het campagneteam zijn nu schooljuffen. Een beetje ‘klassiek’ waardoor ze als zodanig herkenbaar zijn. Ze staan op straat met een schoolbord op wielen. Dat valt op. Ze spreken de mensen aan met de vraag: gaat u ook weer naar school? Zo nee; de scholen zijn weer begonnen en we willen allemaal een veilige schoolomgeving. De juffen willen graag weten welke bijdrage u levert. Even meedoen dus!

3.Ff opletten!

Een door de titel en aankleding iets moderner concept. Hier voelen niet alleen basisschool leerlingen en hun ouders, maar ook tieners zich bij thuis. ‘Ff opletten’ is voor alle doelgroepen goed.
Het team trekt de aandacht met een bekende tune.
Als de teamleden de aandacht hebben, spreken ze de mensen aan met dezelfde boodschap.

Wie in gesprek is met het campagneteam wordt uitgenodigd een belofte te verwoorden en met die belofte op te foto te gaan.

Interesse?

De exacte inzet van de teams wordt in nauw overleg met de regio’s en gemeenten gepland en voorbereid.

Voor scholen en gemeenten: voor de inzet van een campagneteam in uw gemeente, kunt u contact opnemen met Attacom via e-mailadres info@attacom.nl, of telefoonnummer 06-16082891.