Tags voor deze pagina:

Campagne ‘wij gaan weer naar school’ Zuid-Hollandse editie

De start van het schooljaar 2021-2022 komt alweer dichterbij. Helaas vallen er juist na de zomervakantie veel jonge verkeersslachtoffers op de route van en naar school. Leer in het Verkeer voert al een aantal jaar de succesvolle campagne ‘wij gaan weer naar school’. Na de zomervakantie wordt de automobilisten gevraagd extra op hun snelheid en hun gedrag te letten rondom de scholen.

Met de herkenbare slogan ‘wij gaan weer naar school’ en de vrolijke illustraties van Dick Bruna worden automobilisten op de schoolroute bewust gemaakt van meer kinderen in het verkeer. Met posters, vlaggen, spandoeken en billboards langs de weg zorgen we er samen voor dat kinderen veiliger naar school kunnen.

Ook voor het Voortgezet Onderwijs

De campagne ‘wij gaan weer naar school’ is uitgebreid voor middelbare scholen. Voor deze doelgroep zijn de Dick Bruna illustraties vervangen door beelden van middelbare scholieren.

Verkeersveiligheidsliedje bij de campagne

De Haagse muzikant/componist Tim Akkerman schreef een liedje voor de campagne. Hij presenteerde dit op 30 augustus bij de aftrap van de Maand van de Veilige Schoolomgeving op RKBS De Fontein (Den Haag) .

Meer weten?

Bekijk hier de folder voor meer informatie. Leer in het Verkeer kan de materialen leveren, plaatsen en weer verwijderen.

Voor gemeenten: Mail naar info@leerinhetverkeer.nl of bel: 070 – 361 59 35.

De financiële mogelijkheden voor uitvoering van deze activiteit kunnen per regio verschillen. Neem contact op met de RPV-secretaris in uw regio om de mogelijkheden tijdens de Maand van de Veilige Schoolomgeving te bespreken.