Achtergrondinformatie

Over "Maak een punt van nul"

Jaarlijks vallen er meer dan 5.500 ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Dat zijn 15 mensen per dag die niet veilig op hun bestemming komen. Veel ongelukken komen door menselijk gedrag. Bijvoorbeeld omdat we te hard rijden, afgeleid zijn, op onze smartphone kijken of het licht op onze fiets niet aan hebben. Samen kunnen we dit onveilige gedrag veranderen.

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland zet communicatie en educatie in om te laten zien dat we veiliger onderweg kunnen zijn. We willen dat verkeersveilig gedrag de norm wordt. We maken een punt van nul: elk verkeersslachtoffer is er één teveel.

Organiseer jij activiteiten ter bevordering van de verkeersveiligheid? Laat het ons weten met een mail naar meedoen@maakeenpuntvannul.nl.

Jong geleerd...

Ook met TotallyTraffic en SCHOOL op SEEF maken we een punt van nul verkeersslachtoffers! Deze succesvolle lesprogramma’s in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgen ervoor dat kinderen van jongs af aan leren hoe zij zich verantwoordelijk kunnen gedragen in het verkeer. SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic vallen onder de campagne Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers. Kijk voor meer informatie over deze programma’s op www.schoolopseef.nl en op www.totallytraffic.nl.

ROV Zuid-Holland

Maakeenpuntvannul.nl is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland). Het ROV Zuid-Holland is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ons belangrijkste doel is om verkeersveilig gedrag binnen de provincie Zuid-Holland de norm te maken om zo het aantal verkeerslachtoffers te laten dalen. Dit doen we langs diverse sporen en onder meer door het aanbieden van educatieve programma’s en het uitrollen van verkeersveiligheidscampagnes. Daarnaast adviseren we overheden en organisaties in de provincie gevraagd en ongevraagd over verkeersveiligheid in relatie tot verkeersgedrag. En zetten we het onderwerp waar nodig op de (bestuurlijke) agenda. Lees verder op: www.rovzh.nlMeld je aan voor de nieuwsbrief!

Deel deze pagina: